MEGHÍVÓ A VÁCI VÍZILABDA SE. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉRE

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a Váci Vízilabda SE rendes 2019. évi közgyűlését május 25-én tartjuk az alábbiak szerint.

IDŐPONT: 2019. május 25. szombat, 7.30 óra
HELYSZÍN: Váci Uszoda (2600 Vác, Ady Endre sétány 16.)

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE:
• Az elnökség 2018/19 évi szakmai beszámolója;
• Az Egyesület 2018. évi pénzügyi tervének teljesítéséről szóló beszámoló;
• Az Egyesület 2019/20 évi szakmai terve;
• Az Alapszabály III. 3.3 pontjának – pártoló tagsággal kapcsolatban – módosítása a megfogalmazás félreérthetőségének megszüntetése érdekében;
• Tisztújítás: A VVSE vezető tisztségviselőinek (5 tagú elnökség és 3 tagú ellenőrző bizottság) választása, tekintettel arra, hogy a jelenlegi elnökség 4 éves mandátuma a 2018/19-es versenyidőszakban lejár. Az Alapszabály III. 3.1/d. pont alapján az Egyesület rendes tagjai közül mindenki választhat és választható az Egyesület tisztségeire. A IV. 9. pont értelmében a Közgyűlés a jelenlévő tagok kétharmados szótöbbségével választja az elnökségi és ellenőrző bizottsági tagokat. A jelenlegi tisztségviselők az előzetes tájékoztatás szerint továbbra is vállalni kívánják a feladataikat. Amennyiben a rendes tagság valamely tagja önmagát vagy más tagot (annak a jelölést elfogadó nyilatkozatának birtokában) tisztségre jelölni kíván, úgy kérjük, írásban jelezze ezt az Elnökség felé 2019. május 17-ig!
• egyéb.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a + 1 tag jelen van. Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított fél órán belül nem válik határozatképessé, úgy ismételt közgyűlést kell összehívni.

A megismételt közgyűlés időpontja és helye:
IDŐPONT: 2019. május 29. szerda, 18.00 óra
HELYSZÍN: Madách Imre Művelődési Központ (2600 Vác, Dr. Csányi L. körút 63.) 6. terem

Az ismételten összehívott közgyűlés az eredetileg közzétett napirendi pontokban a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Vác, 2019. május 10.

———————————————————-
Rácskay Frigyes
elnök